Διδακτικό Προσωπικό σχολ. έτους 2021 – 2022

Κοροσίδου Εριφύλη : Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου , Πρωινό Υποχρεωτικό Τμήμα. Καρασταμάτη Αναστασία: Προαιρετικό Ολοήμερο Τμήμα. Γιαννάκη Χριστίνα: Αγγλικά

Continue Reading Διδακτικό Προσωπικό σχολ. έτους 2021 – 2022