ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Για το σχολικό έτος 2020 – 2021 οι εγγραφές  στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν  μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής του γονέα με τους κωδικούςtaxisnet  από 15 έως 30 Μαΐου 2020.Εγγράφονται μαθητές, γεννημένοι το 2015 και το 2016.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου. (πατήστε εδώ για να δείτε ενδεικτική αίτηση δήλωση εγγραφής)

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ.

Όρια 7ου Νηπιαγωγείου Νάουσας ορίζονται οι κάτωθι διευθύνσεις:

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (μόνο οι ζυγοί αριθμοί), ΚΑΜΠΙΤΗ (οι μονοί αριθμοί από 7 έως τέλος και οι ζυγοί από 8 έως τέλος και η 1η Πάροδος), Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (μόνο το 2), ΒΥΡΩΝΟΣ (οι ζυγοί αριθμοί από 28 μέχρι τέλος και οι μονοί από 27 μέχρι τέλος),  Α΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΙΧ. ΛΟΓΙΟΥ (από 13 έως το τέλος και όλοι οι ζυγοί),  ΣΙΟΥΓΓΑΡΗ, ΒΕΑΚΗ, Γ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ, Γ΄ ΠΑΡ. ΒΥΡΩΝΟΣ, Δ΄ ΠΑΡ. ΒΥΡΩΝΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΣΣ.ΝΑΟΥΣΑΣ

Πατήστε εδώ για τις Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για την ηλεκτρονική εγγραφή.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας.

Πριν την προσέλευσή σας στη σχολική μονάδα για πληροφορίες, βοήθεια και  για την παράδοση των δικαιολογητικών εγγραφής θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή θα πρέπει να παραδοθούν στο Νηπιαγωγείο τα παρακάτω έγγραφα:

α) Βεβαίωση Φοίτησης, από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,  με  το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα

β) Αίτηση  φοίτησης του νηπίου / προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

γ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.) (πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ΑΔΥΜ) συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.

δ) Βιβλιάριο Εμβολίων (Φωτοτυπία εμβολίων) , του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

Ώρες και τηλέφωνα  επικοινωνίας 7ου Νηπιαγωγείου Νάουσας

2332023060/ 6976757260

από: 12.00 π.μ – 13.00 π.μ.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. Η σχολική μονάδα φοίτησης του νηπίου/προνηπίου θα καθοριστεί μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων και αφού η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις κάθε Νηπιαγωγείου.

Η Προϊσταμένη

Δόμνα Ελευθεριάδου

Νάουσα 12/5/2020